1396/10/25 14:40:15

هیچوقت نباید احساس تنهایی کنید حالا دلیلی می آوریم که بهتر آن را درک کنید. فرض کنید شما عاشق رفتن به موزه های باستانی و بازدید از خانه های سنتی هستید و بالعکس همسفری به روز و دوستار تکنولوژی دارید که اصلا علاقه ای به موزه ندارد؛ خب نتیجه چه می شود؟ نه شما به خواسته ی خود می رسید نه همسفرتان. به همین دلیل است که تنهایی ویژگی ای به نام آزادی عمل دارد که به واسطه ی آن هر زمانی که بخواهید به هر مکانی می توانید بروید.