1396/11/10 14:14:46

پایگاه میراث جهانی بیابان لوت  اعلام کرد که برگزاری هرگونه رالی، تورهای آف‌رود و برنامه مسابقات اتومبیل‌رانی در میراث جهانی بیابان لوت بدون کسب مجوز ممنوع است.

رگزاری هرگونه رالی، تورهای آف‌رود و برنامه مسابقات اتومبیل‌رانی در عرصه و حریم مصوب میراث جهانی بیابان لوت بدون کسب مجوز از پایگاه ممنوع است. همچنین برای ورود به محدوده‌های مجاز میراث جهانی بیابان لوت درخواست مجوز از پایگاه‌های استانی بیابان لوت الزامی است.

این پایگاه تأکید کرد که هر گونه استفاده از لوگوی میراث جهانی بیابان لوت بدون کسب اجازه از پایگاه ممنوع است و در صورت مشاهده پیگرد قانونی دارد.

متقاضیان برای اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی کسب مجوز به وب‌سایت میراث جهانی بیابان لوت به آدرس www.lutdesert.ir مراجعه کنند.