1396/09/12 16:41:29

بودن در نور خورشید تاثیر خوبی بر بدن دارد ولی اگر بیش از حد نیاز آفتاب به بدن ما بتابد، باعث گرمازدگی، سوختگی و موارد دیگر میشود که سفر را به کاممان تلخ خواهد کرد. برای جلوگیری از بروز این مشکل میتوانید از کرم ضد آفتاب یا روغن زیتون استفاده کنید و نوشیدن آب را به فراموشی نسپارید.