1397/04/16 10:49:23

مدیرکل میراث‌فرهنگی تهران گفت: «شهرستان ری به دلیل وجود بارگاه حضرت عبدالعظیم حسنی، امامزادگان و بزرگان جهان اسلام و حضور میلیونی گردشگران مذهبی در سال می‌تواند پایتخت فرهنگی جهان اسلام انتخاب وافزودن معرفی شود. با توجه به ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و مذهبی در شهر ری این فرصت وجود دارد تا گردشگری متنوعی را برای این شهرستان تعریف کرد.» دلاور بزرگ‌نیا با تاکید بر اینکه مطالعات پژوهشی در ری باید منتهی به پروژه‌های عملیاتی شود، افزود: «اجرای طرح جامع میراث‌فرهنگی ری موجب می‌شود حریم و ضوابط آثار تاریخی به‌درستی صیانت شود.» وی همچنین با استقبال از طرح پیشنهادی نام‌گذاری «روز ری» در تقویم سالانه کشور گفت: «نباید رویدادهای بزرگ فرهنگی شهرستان ری به دلیل مجاورت با پایتخت نادیده گرفته شود. امروز زمان خام‌فروشی جاذبه‌های گردشگری نیست و اگر می‌خواهیم برای گردشگری محصولی با نگاه علمی تعریف کنیم باید توسعه پایدار را در تمامی ابعاد تصمیمات در نظر بگیریم.»