1396/10/25 13:28:19

جالب است نه؟ شما به دلخواه خودتان تنهایی سفر کرده اید پس چرا باید احساس تنهایی کنید؟ افراد زیادی هستند که در هنگام سفر بر روی دیگران تمرکز می کنند برای مثال بر روی افرادی که بصورت گروهی یا با زوج شان به سفر آمده اند و همین باعث می شود احساس تنهایی به سراغ آن ها برود. این کار را نکنید و از مسافرت تان لذت ببرید.